Oplysninger om persondata til kunder

 

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos

RC Glas & Ramme ApS CVR-nr. 30087887(herefter “selskabet”)

Som følge af din aftale med Selskabet accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt

 1. Generelt
 2. Hvad er personoplysninger?
 3. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
 4. Hvad bruger vi personoplysninger til?
 5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 6. Retten til adgang af dine personoplysninger
 7. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
 8. Retten til sletning af dine personoplysninger
 9. Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
 10. Kontakt

 

 1. Generelt

Gennem din aftale med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU`s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske data-beskyttelseslov, der supplerer reglerne i

Databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”) 

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles,

Hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål

Eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.
 

 1. Hvad er personoplysninger?

Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Selskabet. Det er

Primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv.

Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person

Og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 1. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Selskabet består.

Når du køber en service hos Selskabet, har vi brug for dine oplysninger som dokumentation, indtil

Servicen er betalt og leveret, en evt. fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system,

Hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Selskabet i en

Periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig feks. Er ophørt

November 2018 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare

Oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, vil alle

Oplysninger blive destrueret. Bogføringsmaterialet destrueres efter 5 år

 

 1. Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og

Fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har

Indgået med Selskabet og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige

Kontaktoplysninger videregives til vore samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Selskabet (eller

Tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. [Det kan feks. Være i forbindelse med reparationer af vinduer i en boligforening eller lignende situationer]

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger
 

 1. Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til

Selskabet (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

 1. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selskabet uden unødig forsinkel

 

 1. Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet unde unødig forsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Selskabet i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, dine personoplysninger slettet.

 

 1. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Selskabets IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde

 

 1. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre i nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

 

 1. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, som er registreret om dig hos Selskabet, skal du rette henvendelse til Renè Christensen på e-mail mail@rcglasogramme.dk

Er der registret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

 

Datatilsynet

Borgergade 25.5

1300 København K

Telefon: 33193200

Email:dt@datatilsynet.dk

 

                                                              Med venlig hilsen

                                               Selskabet RC Glas & Ramme ApS

                                                    Senest revideret januar 2020

                                               Næste revision senest januar 2021